Przycięta piaskowcowa płyta na przecinarce w Minecraft

Przycięta piaskowcowa płyta

Przycięta piaskowcowa płyta
Nazwa: Przycięta piaskowcowa płyta
ID w Minecraft: minecraft:cut_sandstone_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Przycięty piaskowiec
1
=
Przycięta piaskowcowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Przycięty piaskowiec
Piaskowiec
1
=
Przycięta piaskowcowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Piaskowiec

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.