Rzeźbiony blok kwarcu na przecinarce w Minecraft

Rzeźbiony blok kwarcu

Rzeźbiony blok kwarcu
Nazwa: Rzeźbiony blok kwarcu
ID w Minecraft: minecraft:chiseled_quartz_block
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Blok kwarcu
1
=
Rzeźbiony blok kwarcu
1
Potrzebne przedmioty: Blok kwarcu

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.