Bariera w Minecraft

Bariera - Informacje

Bariera
Nazwa: Bariera
Ilość w stacku: 64
Odporność: 3600000.8
Przezroczyste: Tak

Bariera - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Bariera