Elytry w Minecraft

Elytry - Informacje

Elytry
Nazwa: Elytry
Ilość w stacku: 1
Wytrzymałość: 432
Można naprawić z: Błona fantoma

Elytry - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Elytry