Księga wiedzy w Minecraft

Księga wiedzy - Informacje

Księga wiedzy
Nazwa: Księga wiedzy
Ilość w stacku: 1

Księga wiedzy - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Księga wiedzy