Łańcuchowy blok poleceń w Minecraft

Łańcuchowy blok poleceń - Informacje

Łańcuchowy blok poleceń
Nazwa: Łańcuchowy blok poleceń
Ilość w stacku: 64
Odporność: 3600000

Łańcuchowy blok poleceń - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Łańcuchowy blok poleceń