Pole uprawne w Minecraft

Pole uprawne - Informacje

Pole uprawne
Nazwa: Pole uprawne
Ilość w stacku: 64
Twardość: 0.6
Odporność: 0.6
Można kopać: Tak

Pole uprawne - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Pole uprawne

Pole uprawne - Dropy

  • Ziemia Ziemia