Rama portalu do Endu w Minecraft

Rama portalu do Endu - Informacje

Rama portalu do Endu
Nazwa: Rama portalu do Endu
Ilość w stacku: 64
Odporność: 3600000

Rama portalu do Endu - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Rama portalu do Endu