Skała macierzysta w Minecraft

Skała macierzysta - Informacje

Skała macierzysta
Nazwa: Skała macierzysta
Ilość w stacku: 64
Odporność: 3600000

Skała macierzysta - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Skała macierzysta