Światło w Minecraft

Światło - Informacje

Światło
Nazwa: Światło
Ilość w stacku: 64
Odporność: 3600000.8
Przezroczyste: Tak

Światło - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Światło