Wiadro wody w Minecraft

Wiadro wody - Informacje

Wiadro wody
Nazwa: Wiadro wody
Ilość w stacku: 1

Wiadro wody - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Wiadro wody