Znacznik w Minecraft

Znacznik - Informacje

Znacznik
Nazwa: Znacznik
Ilość w stacku: 64

Znacznik - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Znacznik