Netherytowe nogawice - wytwarzanie na stole kowalskim w Minecraft

Netherytowe nogawice

Netherytowe nogawice
Nazwa: Netherytowe nogawice
ID w Minecraft: minecraft:netherite_leggings
Ilość w stacku: 1

Wytwarzanie na stole kowalskim

Diamentowe nogawice
1
+
Sztabka netherytu
=
Netherytowe nogawice
1
Potrzebne przedmioty: Diamentowe nogawice, Sztabka netherytu

Jak ulepszać przedmioty?

Przedmioty można ulepszać na Stole Kowalskim.

Aby ulepzyć przedmiot, umieść go w miejscu po lewej stronie, a w środkowym umieść Sztabkę Netherytu.