Czerwony netherowy ceglany murek - crafting w Minecraft

Informacje o przedmiocie

Czerwony netherowy ceglany murek
Nazwa: Czerwony netherowy ceglany murek
ID w Minecraft: minecraft:red_nether_brick_wall
Ilość w stacku: 64

Jak zrobić Czerwony netherowy ceglany murek w Minecraft?

1. Przygotuj potrzebne składniki
Do sposobu 1:
2. Umieść odpowiednie przedmioty w konkretnych polach menu Craftingu

Otwórz menu craftingu i umieść w nim przedmioty według następującej kolejności:

Do sposobu 1:
  1. Czerwone netherowe cegły, Czerwone netherowe cegły, Czerwone netherowe cegły
  2. Czerwone netherowe cegły, Czerwone netherowe cegły, Czerwone netherowe cegły
  3. Puste miejsce, Puste miejsce, Puste miejsce