Rzeźbione netherowe cegły - crafting w Minecraft

Wytwarzanie

Sposoby:
Wszystkie potrzebne przedmioty:

Informacje o przedmiocie

Rzeźbione netherowe cegły
Nazwa: Rzeźbione netherowe cegły
ID w Minecraft: minecraft:chiseled_nether_bricks
Ilość w stacku: 64

Jak zrobić Rzeźbione netherowe cegły w Minecraft?

1. Przygotuj potrzebne składniki
Do sposobu 1:
2. Umieść odpowiednie przedmioty w konkretnych polach menu Craftingu

Otwórz menu craftingu i umieść w nim przedmioty według następującej kolejności:

Do sposobu 1:
  1. Netherowa ceglana płyta, Puste miejsce, Puste miejsce
  2. Netherowa ceglana płyta, Puste miejsce, Puste miejsce
  3. Puste miejsce, Puste miejsce, Puste miejsce