Czerwona netherowa ceglana płyta na przecinarce w Minecraft

Czerwona netherowa ceglana płyta

Czerwona netherowa ceglana płyta
Nazwa: Czerwona netherowa ceglana płyta
ID w Minecraft: minecraft:red_nether_brick_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Czerwone netherowe cegły
1
=
Czerwona netherowa ceglana płyta
2
Potrzebne przedmioty: Czerwone netherowe cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.