Czerwony netherowy ceglany murek na przecinarce w Minecraft

Czerwony netherowy ceglany murek

Czerwony netherowy ceglany murek
Nazwa: Czerwony netherowy ceglany murek
ID w Minecraft: minecraft:red_nether_brick_wall
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Czerwone netherowe cegły
1
=
Czerwony netherowy ceglany murek
1
Potrzebne przedmioty: Czerwone netherowe cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.