Kamienna ceglana płyta na przecinarce w Minecraft

Kamienna ceglana płyta

Kamienna ceglana płyta
Nazwa: Kamienna ceglana płyta
ID w Minecraft: minecraft:stone_brick_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Kamienne cegły
1
=
Kamienna ceglana płyta
2
Potrzebne przedmioty: Kamienne cegły
Kamień
1
=
Kamienna ceglana płyta
2
Potrzebne przedmioty: Kamień

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.