Rzeźbione kamienne cegły na przecinarce w Minecraft

Rzeźbione kamienne cegły

Rzeźbione kamienne cegły
Nazwa: Rzeźbione kamienne cegły
ID w Minecraft: minecraft:chiseled_stone_bricks
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Kamień
1
=
Rzeźbione kamienne cegły
1
Potrzebne przedmioty: Kamień
Kamienne cegły
1
=
Rzeźbione kamienne cegły
1
Potrzebne przedmioty: Kamienne cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.