Netherowa ceglana płyta na przecinarce w Minecraft

Netherowa ceglana płyta

Netherowa ceglana płyta
Nazwa: Netherowa ceglana płyta
ID w Minecraft: minecraft:nether_brick_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Netherowe cegły
1
=
Netherowa ceglana płyta
2
Potrzebne przedmioty: Netherowe cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.