Rzeźbione netherowe cegły na przecinarce w Minecraft

Rzeźbione netherowe cegły

Rzeźbione netherowe cegły
Nazwa: Rzeźbione netherowe cegły
ID w Minecraft: minecraft:chiseled_nether_bricks
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Netherowe cegły
1
=
Rzeźbione netherowe cegły
1
Potrzebne przedmioty: Netherowe cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.