Gładki bazalt w Minecraft

Gładki bazalt - Informacje

Gładki bazalt
Nazwa: Gładki bazalt
Ilość w stacku: 64
Twardość: 1.25
Odporność: 4.2
Można kopać: Tak

Gładki bazalt - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Gładki bazalt

Gładki bazalt - Dropy

  • Gładki bazalt Gładki bazalt