Lampa w Minecraft

Lampa - Informacje

Lampa
Nazwa: Lampa
Ilość w stacku: 64
Twardość: 0.3
Odporność: 0.3
Można kopać: Tak
Lampa Zobacz Crafting

Lampa - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Lampa

Lampa - Dropy

  • Lampa Lampa
  • Skąd wziąć Lampa?

    WytwarzanieWytwarzanie:
  • Lampa - Wytwarzanie Lampa