Spaczony grzyb w Minecraft

Spaczony grzyb - Informacje

Spaczony grzyb
Nazwa: Spaczony grzyb
Ilość w stacku: 64
Można kopać: Tak
Przezroczyste: Tak

Spaczony grzyb - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Spaczony grzyb

Spaczony grzyb - Dropy

  • Spaczony grzyb Spaczony grzyb
  • Do czego przydaje się Spaczony grzyb?

    Wytwarzanie Wytwarzanie:
  • Spaczony grzyb na patyku Spaczony grzyb na patyku