Spaczony trzon w Minecraft

Spaczony trzon - Informacje

Spaczony trzon
Nazwa: Spaczony trzon
Ilość w stacku: 64
Twardość: 2
Odporność: 2
Można kopać: Tak

Spaczony trzon - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Spaczony trzon

Spaczony trzon - Dropy

  • Spaczony trzon Spaczony trzon
  • Do czego przydaje się Spaczony trzon?

    Wytwarzanie Wytwarzanie:
  • Spaczone deski Spaczone deski
  • Spaczone strzępki Spaczone strzępki
  • Wędzarka Wędzarka
  • Ognisko Ognisko
  • Eteryczne ognisko Eteryczne ognisko