Andezytowe schody na przecinarce w Minecraft

Andezytowe schody

Andezytowe schody
Nazwa: Andezytowe schody
ID w Minecraft: minecraft:andesite_stairs
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Andezyt
1
=
Andezytowe schody
1
Potrzebne przedmioty: Andezyt

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.