Wypolerowana andezytowa płyta na przecinarce w Minecraft

Wypolerowana andezytowa płyta

Wypolerowana andezytowa płyta
Nazwa: Wypolerowana andezytowa płyta
ID w Minecraft: minecraft:polished_andesite_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Wypolerowany andezyt
1
=
Wypolerowana andezytowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Wypolerowany andezyt
Andezyt
1
=
Wypolerowana andezytowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Andezyt

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.