Wypolerowane andezytowe schody na przecinarce w Minecraft

Wypolerowane andezytowe schody

Wypolerowane andezytowe schody
Nazwa: Wypolerowane andezytowe schody
ID w Minecraft: minecraft:polished_andesite_stairs
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Wypolerowany andezyt
1
=
Wypolerowane andezytowe schody
1
Potrzebne przedmioty: Wypolerowany andezyt
Andezyt
1
=
Wypolerowane andezytowe schody
1
Potrzebne przedmioty: Andezyt

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.