Patyk w Minecraft

Patyk - Informacje

Patyk
Nazwa: Patyk
Ilość w stacku: 64
Patyk Zobacz Crafting

Patyk - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:
ID numeryczne (starsze wersje):

Komenda na Patyk